ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Petro Evo Black

NP (Ca-Mg-S-Zn) 14360 (3.5-1.2-4-0.2)

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 1000 кг

Гранулиран NP тор с високо съдържание на фосфор и микроелементи калций, магнезий, сяра и цинк. Изключително подходящ за предсеитбено торене при кисели почви. Торът съдържа няколко иновативни технологии на Agriges – P-Tech, Thio-Bac, BBTP, BPC и RyZea.

P-Tech е ексклузивна технология със съдържание на хуминови екстракти от леонардит. Тази технология предпазва фосфора от блокиране и фиксиране и позволява на растението да усвои по-голямо количество от този елемент, които е ключово важен в началните фази на развитие.

Thio-Bac съдържа специален бактериален щам и микронизирана сяра. Технологията улеснява усвояването на желязото, подпомага разтварянето на фосфора в почвата, предотвратява засоляването и балансира pH на почвата.

BBTP е специално покритие на торовите гранули, коeто служи като мембрана, която пази хранителните вещества от загуби и регулира тяхното преминаване от гранулата към корена.

BPC е ексклузивна технология, която съдържа висококонцентриран комплекс от три ризобактерии, който стимулират растежа и развитието на културите.

RyZea комбинира биоактивиращи молекули от три вида водорасли, които подобряват растежните процеси. Активните вещества във водораслите играят ролята на естествени хелатиращи агенти и естествени растителни хормони, които подобряват устойчивостта на растението към стрес.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

15 – 20 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

14,0%

Амониев азот (N-NH4)

14,0%

Общ дифосфорен пентаоксид (P2O5)

36,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим във вода

33,0%

Общ серен триоксид (SO3)

25,0%

Сяра (S)

9,0%

Калций (CaO)

3.5 %

Магнезий (MgO)

1,2 %

Цинк (Zn)

0,2 %