ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Petro Evo Blue

N (S) 3600 (9,6)

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 700 кг

Гранулиран азотен тор с високо съдържание на амиден азот (урея). Торът е активиран с няколко иновативни технологии на Agriges – BBTP, BPC и RyZea, които позволяват азотът да бъде усвоен по-ефективно от растенията с по-малко загуби вследствие на изпарение, оттичане или блокиране.

BBTP е специално покритие на торовите гранули, коeто служи като мембрана, която пази хранителните вещества от загуби и регулира тяхното преминаване от гранулата към корена.

BPC е ексклузивна технология, която съдържа висококонцентриран комплекс от три ризобактерии, който стимулират растежа и развитието на културите.

RyZea комбинира биоактивиращи молекули от три вида водорасли, които подобряват растежните процеси. Активните вещества във водораслите играят ролята на естествени хелатиращи агенти и естествени растителни хормони, които подобряват устойчивостта на растението към стрес.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 30 кг/дка

20 – 22 кг/дка

10 – 15 кг/дка

25 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

25 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

36,0%

Амониев азот (N-NH4)

8,0%

Амиден азот
(N-NH2)

28,0%

Общ серен триоксид (SO3)

24,0%

Сяра (S)

9,6%