ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Petro Evo Red

NP (S-Zn) 1624 (14-0.2)

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 1000 кг

Гранулиран NP тор с микроелементи, подходящ за предсеитбено торене. Торът е активиран с две ексклузивни технологии на Agriges – J8PX и RyZea.

Технологията J8PX Tech е уникална технология, която съдържа сложен комплекс от няколко бактерии, естествени филосиликати и лигносулфонати. Тези съставки формират специална защитна мембрана около торовите гранули, която позволя да се намалят значително загубите на хранителните елементи от тора. В резултат растението усвоява по-голямо количество хранителни вещества, развива се по-добре и по-бързо и е значително по-устойчиво на неблагоприятни фактори на околната среда.

RyZea комбинира биоактивиращи молекули от три вида водорасли, които подобряват растежните процеси. Активните вещества във водораслите играят ролята на естествени хелатиращи агенти и естествени растителни хормони, които подобряват устойчивостта на растението към стрес.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

15 – 20 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

16,0%

Амониев азот (N-NH4)

16,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в цитрат и вода

24,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим във вода

22,0%

Общ серен триоксид (SO3)

35,0%

Сяра (S)

14,0%

Цинк (Zn)

0,2%