ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Petro Evo Red

NPK (Ca-Mg-S) 10255 (7-2-8)

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 1000 кг

Отлично балансирана NPK формулация с комплекс от микроелементи, подходяща за предсеитбено торене. Торът е активиран с две ексклузивни технологии на Agriges – J8PX и RyZea.

Технологията J8PX Tech е уникална технология, която съдържа сложен комплекс от няколко бактерии, естествени филосиликати и лигносулфонати. Тези съставки формират специална защитна мембрана около торовите гранули, която позволя да се намалят значително загубите на хранителните елементи от тора. В резултат растението усвоява по-голямо количество хранителни вещества, развива се по-добре и по-бързо и е значително по-устойчиво на неблагоприятни фактори на околната среда.

RyZea комбинира биоактивиращи молекули от три вида водорасли, които подобряват растежните процеси. Активните вещества във водораслите играят ролята на естествени хелатиращи агенти и естествени растителни хормони, които подобряват устойчивостта на растението към стрес.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Картофи

Зеленчукови култури

Лозя

Овощни дървета

20 – 40 кг/дка

20 – 40 кг/дка

80 – 120 кг/дка

50 – 100 кг/дка

20 – 50 кг/дка

20 – 50 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

10,0%

Амониев азот (N-NH4)

10,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в цитрат и вода

25,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим във вода

23,0%

Общ калиев диоксид (K2O)

5,0%

Общ серен триоксид (SO3)

20,0%

Сяра (S)

8,0%

Калций (CaO)

7,0%

Магнезий (MgO)

2,0%

Цинк (Zn)

0,2%