ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Petro Cereali

NP (Ca-S) 3:3:0 (8-6)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Petro Cereali е органичен тор за основно торене под формата на пелети. Този тор е специално създаден, за да задоволява първоначалните нужди на зърнено-житните култури, като едновременно с това възстановява органичната материя в изтощена и прекомерно експлоатирана почва.

Petro Cereali съдържа комплекс от висококачествени естествени суровини и две уникални технологии – RyZea и ThioBac. Органичната материя в тора е с високо съдържание на хумус и узрява при изцяло естествени условия. Тя помага за подобряване на общото състояние на почвата, намаляване на уплътняването и увеличаване на способността за задържане на вода и хранителни вещества.

Калциевият сулфат и микронизираната сяра имат подкисляващ и обезсоляващ ефект и подобряват химичните и физичните характеристики на почвата. Те помагат за разблокирането на хранителните вещества в нея, подобряват механичната устойчивост на растението и влияят положително върху качеството и количеството на крайната продукция – добивите са по-високи, а зърното е с по-високо съдържание на глутен и общ протеин.

Petro Cereali е с ниска влажност и не съдържа лесно разпространяващите се бактерии Salmonella и E.coli.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Бобови култури

Влакнодайни култури

Индустриални култури

30 – 70 кг/дка

30 – 60 кг/дка

30 – 60 кг/дка

30 – 60 кг/дка

40 – 80 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Органичен азот (N)

3,0%

Общ дифосфорен пентаоксид (P2O5)

3,0%

Общ калциев оксид (CaO)

8,0%

Общ серен триоксид (SO3)

6,0%

Органичен въглерод (C)

19,0%

Аеробни бактерии

1,2×109CFU/g

Аеробни бактерии

5,6×108CFU/g

Bacillus megaterium, щам S3Nb3

1,0×106CFU/g

Степен на хумификация

75-85%

Хуминови и фулво-киселини

10-11%