ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Полисулфат

Лигносулфонат

Карболит

Х-Tra Efficiency

Модерното селско стопанство e все по-динамично и изисква решения, които отговарят на хранителните нужди на културите и щадят околната среда. Бизнес групата Fertiberia инвестира много в изследователска и развойна дейност, за да осигури решения за справяне с това предизвикателство.

Усилията в тази посока, съчетани с голямо количество полски проучвания, доведоха до появата на иновативни суровини и методи за производство без аналог. Ексклузивните технологии на Бизнес групата Fertiberia
позволяват да се произвеждат комплексни формулации с отлична ефективност, както и торове, направени по поръчка.

Продуктите от серията SulfActive са съвместими с всички директни торове от серията Classic.

7-14-14

SulfActive 7-14-14 (6-2-25) e иновативен комплексeн тор, обогатен с полисулфат. Съставът му включва три високо разтворими сулфата – магнезиев, калиев и калциев. Това гарантира по-пълно и ефективно подхранване, дори и на най-капризните култури. Този тор подобрява добивите в сравнение със стандартните формулации, като предлага на селскостопанския производител отличен баланс между висококачествени суровини и иновативни технологии.

6-8-21

Формулацията SulfActive Plus 6-8-21 (6-2-25) с полисулфат и карболит е кoмплексен тор, който съчетава седем важни хранителни елемента с много висока разтворимост. Това превръща този тор в един от най-пълноценните и ефективни торове на пазара. Високата му чистота и концентрация гарантират 100% полза за растенията – той постига значително по-ефективно наторяване с по-малка инвестиция.

8-12-20

Формулацията SulfActive 8-12-20 (4-2-25) с полисулфат, микроелементи и технология X-Tra Efficiency е комплексен тор, който съчетава несравнимите ползи от полисулфата, бора и цинка с уникалната технология X-Tra Efficiency, която „защитава“ хранителните вещества. Това от своя страна позволява да се постигне високоефективно хранене на растенията с оптимално количество тор, като така се щади и околната среда.

17-8-10

NPK (S) Olivo+ 17-8-10 (25) с лигносулфонат и карболит е революционна формулация, разработена в Центъра за агроекологични технологии на Бизнес групата Fertiberia, съвместно с няколко от най-престижните университети в Испания.