ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Complex+ с X-Tra Efficiency

NPK (Mg-S) 14-10-16 (2-24)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 1000 кг

Формулацията Complex+ 14-10-16 (2-24) с технология X-Tra Efficiency е нова на пазара. Благодарение на огромната си гъвкавост и ефективност предлага на селскостопанските производители рентабилно решение за хранене, подходящо за множество култури.

Complex+ 14-10-16 (2-24) е комплексен NPK тор, съдържащ органични съединения и минерали, които гарантират оптимално торене, което щади околната среда. Многобройните изследвания показват, че технологията X-Tra Efficiency позволява ускоряване на минерализацията и подобрява достъпността на всички хранителни елементи от тора. Това повишава тяхното усвояване и стимулира растежа на културите.

Ефектът на подобреното усвояване се дължи както на органичния произход на технологията X-Tra Efficiency, така и на съдържащите се в нея специални биомолекули, които „защитават“ хранителните вещества.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Картофи

Зеленчукови култури

Лозя

Овощни култури

20-40 кг/дка

20-40 кг/дка

80-120 кг/дка

50-100 кг/дка

20-50 кг/дка

20-50 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

14,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

10,0%

Дикалиев оксид (К2O)

16,0%

Серен триоксид (SO3)

24,0%