ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Complex+ с инхибитор DCD

NPK (S) 20-8-8 (9)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 1000 кг

Формулацията Complex+ 20-8-8(9) с инхибитор DCD е NPK-формулация с високо съдържание на азот в комбинация със сяра, като включва и инхибитор на нитрификацията.

Високите количества азот са предназначени за хранене на растения, при които, поради различни причини, се прилага само едно торене. Включеният инхибитор на нитрификацията позволява постепенно освобождаване на азота. По този начин се постигат по-малки загуби на азот в околната среда, хранителните вещества са по-добре усвоими и торът като цяло е по-ефективен.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Картофи

Зеленчукови култури

Лозя

Овощни култури

20-40 кг/дка

20-40 кг/дка

80-120 кг/дка

50-100 кг/дка

20-50 кг/дка

20-50 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

20,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

8,0%

Дикалиев оксид (К2O)

8,0%

Серен триоксид (SO3)

9,0%

DCD в съотношение с нитрифициращия се азот

2,25%