ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Complex+ с инхибитор DCD

20-8-8

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Формулацията Complex+ 20-8-8(9) с инхибитор DCD е NPK-формулация с високо съдържание на азот в комбинация със сяра, като включва и инхибитор на нитрификацията.

 

 

Високите количества азот са предназначени за хранене на растения, при които, поради различни причини, се прилага само едно торене. Включеният инхибитор на нитрификацията позволява постепенно освобождаване на азота. По този начин се постигат по-малки загуби на азот в околната среда, хранителните вещества са по-добре усвоими и торът като цяло е по-ефективен.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

20,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

8,0%

Водоразтворим дикалиев оксид (K2O)

8,0%

Серен триоксид (SO3)

9,0%

DCD в съотношение с нитрифициращия се азот

2,25%