ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Nitro Max с технология Всичко-в-едно

NPK (Mg-S) 20-10-5 (3-14)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 1000 кг

NPK (Mg-S) Nitro Max с технология Всичко-в-едно е тор, който съчетава съчетава най-високото на пазара съдържание на азот с разтворими и 100% усвоими фосфор и калий.

Високото съдържание на нитратен и амониев азот в NPK (Mg-S) значително подобрява растежа и развитието на растенията. Нитратният азот лесно прониква от почвената повърхност в корените; няма загуба от изпаряване; усвоява се пряко и непосредствено от растението. Амониевият азот не се отмива, задържа се в почвата, докато растението не го потърси; освобождава се постепенно, като подхранва растението продължително време след като е бил приложен.

Високата разтворимост на фосфора и калия превръща NPK (Mg-S) Nitro Max в един от най-добрите продукти на пазара – всички елементи от тора се усвояват напълно от растенията и това го прави агрономически и икономически ефективен.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Картофи

Зеленчукови култури

Лозя

Овощни култури

20-40 кг/дка

20-40 кг/дка

80-120 кг/дка

50-100 кг/дка

20-50 кг/дка

20-50 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

20,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

10,0%

Дикалиев оксид (К2O)

5,0%

Магнезиев оксид (MgO)

3,0%

Серен триоксид (SO3)

14,0%