ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Olivo+ с лигносулфонат и карболит

NPK (S) 17-8-10 (25)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 1000 кг

NPK (S) Olivo+ 17-8-10 (25) с лигносулфонат и карболит е революционна формулация, разработена в Центъра за агроекологични технологии на Бизнес групата Fertiberia, съвместно с няколко от най-престижните университети в Испания.

 

 

Съчетанието на основните хранителни елементи с бор, желязо и цинк гарантира най-пълно и балансирано хранене на маслодайните растения. Този тор е предназначен специално за задоволяване на специфичните нужди на маслодайните култури.

Високото ниво на сяра подкислява почвата и подобрява качеството на маслото, а добавените микроелементи увеличават ефективността на усвояване на азота и благоприятстват по-големи добиви и балансирано развитие на културите.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Зеленчуци

Картофи

Овощни култури

Лозя

20-30 кг/дка

20-30 кг/дкa

30-50 кг/дка

30-50 кг/дка

20-40 кг/дка

20-30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

17,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

8,0%

Дикалиев оксид (К2O)

10,0%

Серен триоксид (SO3)

25,0%

Желязо (Fe)

0,5%

Цинк (Zn)

0,05%

Бор (B)

0,1%