ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

SulfActive с полисулфат и карболит

NPK (Ca-Mg-S) 6-8-21 (6-2-25)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 1000 кг

Формулацията SulfActive Plus 6-8-21 (6-2-25) с полисулфат и карболит е кoмплексен тор, който съчетава седем важни хранителни елемента с много висока разтворимост. Това превръща този тор в един от най-пълноценните и ефективни торове на пазара.

Високата му чистота и концентрация гарантират 100% полза за растенията – той постига значително по-ефективно наторяване с по-малка инвестиция.

 

 

 

Основна характеристика на тора е пълната разтворимост на хранителните вещества в него. А към полисулфатното му съдържание се добавя и свойството на карболита да повишава добивите, като увеличава способностите на растенията да усвояват желязо.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Картофи

Зеленчукови култури

Лозя

Овощни култури

20-40 кг/дка

20-40 кг/дка

80-120 кг/дка

50-100 кг/дка

20-50 кг/дка

20-50 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

6,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

8,0%

Дикалиев оксид (К2O)

21,0%

Калциев оксид (CaO)

6,0%

Магнезиев оксид (MgO)

2,0%

Серен триоксид (SO3)

25,0%

Желязо (Fe)

0,5%