ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

SulfActive с полисулфат и X-Tra Efficiency

NPK (Ca-Mg-S) 8-20-5 (6-2-24)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 1000 кг

Формулацията SulfActive 8-20-5 (6-2-24) с полисулфат и технология X-Tra Efficiency е комплексен тор, който съчетава несравнимите ползи от полисулфата с уникалната технология X-Tra Efficiency, която „защитава“ хранителните вещества. Това от своя страна позволява да се постигне високоефективно хранене на растенията с оптимaлно количество тор, като така се щади и околната среда.

 

 

Благодарение на иновативната технология X-Tra Efficiency и наличието на органични биомолекули, продуктът подобрява плодородието на почвата. Наблюдава се значително завишаване на усвояването на хранителните вещества, в комбинация с намаляване на разхода на енергия от растенията. Увеличава се ефективността на хранителните вещества и се стимулира растежа на културите.

Зърнено-житни култури

Маслодайни култури

Картофи

Зеленчукови култури

Лозя

Овощни култури

20-40 кг/дка

20-40 кг/дка

80-120 кг/дка

50-100 кг/дка

20-50 кг/дка

20-50 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

8,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

20,0%

Дикалиев оксид (К2O)

5,0%

Калциев оксид (CaO)

6,0%

Магнезиев оксид (MgO)

2,0%

Серен триоксид (SO3)

24,0%

Цинк (Zn)

0,2%

Бор (B)

0,1%