ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

SulfActive с полисулфат и X-Tra Efficiency

8-20-5

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Формулацията SulfActive 8-20-5 (6-2-24) с полисулфат и технология X-Tra Efficiency е комплексен тор, който съчетава несравнимите ползи от полисулфата с уникалната технология X-Tra Efficiency, която „защитава“ хранителните вещества. Това от своя страна позволява да се постигне високоефективно хранене на растенията с оптимaлно количество тор, като така се щади и околната среда.

 

 

Благодарение на иновативната технология X-Tra Efficiency и наличието на органични биомолекули, продуктът подобрява плодородието на почвата. Наблюдава се значително завишаване на усвояването на хранителните вещества, в комбинация с намаляване на разхода на енергия от растенията. Увеличава се ефективността на хранителните вещества и се стимулира растежа на културите.

Информационен лист за безопасност

Сертификат за качество

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

Амониев азот (N-NH4)

8,0%

8,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

20,0%

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (P2O5)

18,3%

Дикалиев оксид (К2O)

5,0%

Калциев оксид (CaO)

6,0%

Магнезиев оксид (MgO)

2,0%

Водоразтворим магнезиев оксид (MgO)

1,5%

Серен триоксид (SO3)

24,0%

Водоразтворим серен триоксид (SO3)

21,6%

Цинк (Zn)

0,2%

Бор (B)

0,1%