ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

Master Starter

17-25-0

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Master Starter е NP тор, обогатен със сяра и цинк и произведен с технологията AntiOX. Използва се за предсеитбено и присеитбено торене, като дава на земеделските култури всички необходими хранителни елементи за стартиране на тяхното развитие. Технологията AntiOX помага за преодоляване на оксидативния стрес и засилва метаболизма на растенията – те стават по-устойчиви на абиотичен стрес и повишават своите добиви.

  • активира радикуларния растеж на корените;
  • селективно регулира абсорбцията и движението на хранителни вещества;
  • увеличава количеството на антиоксиданти и засилва защитата срещу
  • оксидативен стрес; подобрява фотосинтезния метаболизъм;

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

17,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

25,0%

Серен триоксид (SO3)

10,0%

Цинк (Zn)

0,5%