ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Limus® Pro

Vibelsol®

Limus Pro® – най-добрият урея инхибитор, който минимизира загубите на азот и осигурява оптимално хранене на растенията. Limus® Pro е единственият урея инхибитор, който съдържа не само една, а две активни съставки. Това гарантира много по-висока ефективност на неговото действие.

N (S) 21•0•0 (60)

Формулацията Smart Energy® S21V превръща един от най-популярните торове в селското стопанство – амониевият сулфат, в малко по-специален тор, като добавя към него инхибитор на нитрификацията, който значително намалява загубите на азот вследствие на процеждане на нитрати и изпарение на азотен оксид.

N (S) 26•0•0 (36)

Smart Energy® ANS 26V е гранулиран амониев нитросулфатен тор, който доставя на културите оптимално количество азот и сяра. Азотът в този тор е наличен в две форми – амониева и нитратна. Нитратната форма се усвоява много бързо и лесно от растенията, а амониевата се усвоява по-бавно и продължително.

N (S) 40•0•0 (15)

Smart Energy® S40 Pro е азотен тор със забавено освобождаване, който е значително по-ефективен в сравнение с обикновените урея-торове. При производството на Smart Energy® S40 Pro се използва най-добрият инхибитор на уреаза на пазара – Limus® Pro на BASF.

N 46•0•0

Smart Energy® S46 Pro е висококонцентриран азотен тор, третиран с Limus® Pro на BASF – най-добрият инхибитор на уреаза на пазара. Благодарение на Limus® Pro загубите на азот вследствие на изпарение значително намаляват и азотът остава на разположение на растенията по време на критичните етапи от техния растеж.