ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Smart Energy 46 Pro

N 46•0•0

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 кг

Smart Energy® S46 Pro е висококонцентриран азотен тор, третиран с Limus® Pro на BASF – най-добрият инхибитор на уреаза на пазара. Благодарение на Limus® Pro загубите на азот вследствие на изпарение значително намаляват и азотът остава на разположение на растенията по време на критичните етапи от техния растеж.  Това води до тяхното правилно и навременно развитие и гарантира отлични добиви с високо качество.

Smart Energy® S46 Pro предлага по-голяма гъвкавост на приложение, тъй като е по-малко зависим от температурата и влагата на почвата по време на торенето.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 25 кг/дка

15 – 20 кг/дка

10 – 15 кг/дка

25 – 30 кг/дка

22 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

46,0%

Амиден азот
(N-NН2)

6,5%

Limus® Pro

0,22%