ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Smart Energy ANS 26V

N (S) 26•0•0 (36)

Вид: Гранулиран тор

Торба: 25 кг

Big-bag: 600 кг

Smart Energy® ANS 26V е гранулиран амониев нитросулфатен тор, който доставя на културите оптимал- но количество азот и сяра. Азотът в този тор е наличен в две форми – амониева и нитратна. Нитратната форма се усвоява много бързо и лесно от растенията, а амониевата се усвоява по-бавно и продължително. Това гарантира постоянно подхранване с азот за по-продължителен период от време във важни моменти от вегетацията.

Сяра в тора е в сулфатна форма, което я прави налична за незабавно усвояване от растенията. Бързото и лесно усвояване на сяра e изключително важно, тъй като тя участва в множество основни процеси в растенията, включително в синтеза на протеини.

Smart Energy ANS 26V е допълнително защитен с инхибитор на нитрификацията, който значително намалява загубите на азот и позволява да се постигнат същите или по-добри резултати с по-ниски дози на торене.

При производството на торовете Smart Energy® ANS 26V е използван най-добрият инхибитор на нитри- фикацията на пазара – Vibelsol® на BASF.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

10 – 30 кг/дка

10 – 20 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 25 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

26,0%

Нитратен азот
(N-NO3)

6,5%

Амониев азот
(N-NH4)

19,5%

Серен триоксид (SO3)

36,0%

Vibelsol®

0,56%