ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Smart Energy S40 Pro

N (S) 40•0•0 (15)

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 кг

Smart Energy® S40 Pro е азотен тор със забавено освобождаване, който е значително по-ефективен в сравнение с обикновените урея-торове.

При производството на Smart Energy® S40 Pro се използва най-добрият инхибитор на уреаза на пазара – Limus® Pro на BASF. Limus® Pro комбинира две активни съставки и успешно намалява загубите азот от изпарение на амоняк по време на процеса уреаза. Това повишава ефективността на усвояване на азотния тор и води до постигане по-добри резултати с по-малки количества продукт.

Smart Energy® S40 Pro съдържа сяра, която е много важна както за зърненожитните, така и за маслодайните култури. Тя участва в процесите на изграждането на протеините, от които пряко зависи качеството и количеството на крайните добиви. При маслодайните култури повишава количеството и подобрява качеството на маслото.

Със Smart Energy® S40 Pro намалявате разходите си за торене, като запазвате или увеличавате вашите добиви.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 25 кг/дка

20 – 22 кг/дка

10 – 15 кг/дка

25 – 30 кг/дка

20 – 30 кг/дка

25 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

40,0%

Амониев азот
(N-NН4)

5,5%

Амиден азот
(N-NН2)

34,5%

Limus® Pro

0,22%