ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

FertiCoat

Фосфорните частици имат отрицателен заряд. Веднъж попаднали в почвата, те бързо се прикрепят към положително заредените алуминий, желязо и калций и блокират тяхното действие – тези елементи, заедно с фосфора, стават недостъпни за растенията. Този процес значително намалява ефективността от употребата на фосфор-съдържащи торове.

NP (Ca-Mg-S) 12•32•0 (4-1,5-12)

Smart Nutri Force Start 12:32 доставя на растенията всички макро и микрохранителни елементи, които са необходими в началните фази на тяхното развитие. Отлично балансираната формулация подсигурява по-бързото поникване и гарантира формирането на силна и здрава коренова система, която е основа за израстването на силни и здрави растения впоследствие.

N 46•0•0

Smart Nutri Force Nitro 46 е висококонцентриран азотен тор с технология FertiCoat. Той се усвоява по-ефективно в сравнение със стандартната урея и помага за подобряване на качеството и количество на крайните добиви.