ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Smart Nutri Force Nitro 46

N 46•0•0

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 кг

Smart Nutri Force Nitro 46 е висококонцентриран азотен тор с технология FertiCoat. FertiCoat е иновативен полимер, който защитава азота от загуби вследствие на изпарение.

Благодарение на FertiCoat хранителните вещества в тора се задържат по-дълго в горния почвен слой, където те могат да бъдат усвоявани от растението. Технологията съдържа още хумати, биостимулатори и естествени растежни регулатори, които помагат за по-доброто развитие на кореновата система и на растението като цяло.

Smart Nutri Force Nitro 46 се усвоява по-ефективно в сравнение със стандартната урея и помага за подобряване на качеството и количество на крайните добиви.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 25 кг/дка

15 – 20 кг/дка

10 – 15 кг/дка

25 – 30 кг/дка

22 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

46,2%

Амиден азот(N-NH2)

46,2%

FertiCoat

0,5%