ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Smart Nutri Force Start 12:32

NP (Ca-Mg-S) 12•32•0 (4-1,5-12)

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 кг

Smart Nutri Force Start 12:32 е отличен стартиращ тор с технология FertiCoat. FertiCoat е иновативна технология, която не позволява на фосфора да се прикрепя към положително заредените частици в почвата и така той остава на разположение за усвояване от растенията.

FertiCoat защитава фосфора както в кисели, така и в алкални почви. Smart Nutri Force Start 12:32 доставя на растенията всички макро и микрохранителни елементи, които са необходими в началните фази на тяхното развитие.

Отлично балансираната формулация подсигурява по-бързото поникване и гарантира формирането на силна и здрава коренова система, която е основа за израстването на силни и здрави растения впоследствие.

Фосфорът в Smart Nutri Force Start 12:32 е високоразтворим и се усвоява лесно от културите във всякакъв тип почви.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

Ориз

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

15 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 30 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

12,0%

Амониев азот
(N-NH4)

12,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

32,0%

Водоразтворим дифосфорен пентаоксид (P2O5)

30,4%

Серен триоксид (SO3)

12,0%

Калциев оксид (CaO)

4,0%

Магнезиев оксид (MgO)

1,5%

Цинк (Zn)

0,2%