Органични торове

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

RyZea

EDDVEG

През последните години хората стават все по-взискателни към качеството и чистотата на консумираните от тях плодове и зеленчуци. Макар да се подчинява на стриктни законови регламенти, конвенционалното земеделие не винаги успява да отговори на завишените очаквания по отношение на вкуса и чистотата на крайната продукция.

Това е основната причина биологичното земеделие да става все по-популярно – въпреки по-високата цена на биопроизводството, се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на консумацията на продукти с изцяло биологичен произход, без остатъчни пестициди и химикали.

Най-общо казано, биологичното земеделие е модерно земеделие, което изключва употребата на синтетични торове и пестициди. Основната цел на биологичното земеделие е постигането на баланс между производителност, вкус и качество, като едновременно с това се съхранява почвеното плодородие и околната среда.

Тъй като ние твърдо вярваме в устойчивото и щадящо земеделие, сме подбрали са вас пълна гама от първокачествени продукти за биоземеделие. Тя включва както почвени и листни торове, така и по-специализираните биоактиватори, индуктори на резистентност и почвени подобрители.

Почвени торове 

Продуктите на Agriges за базово торене са първата стъпка към постигане на отличен добив, както в качествен, така и в количествен аспект. Суровините са внимателно подбрани и естествено богати на микрохранителни вещества и на органични молекули, които изпълняват основни биологични функции: свободни аминокиселини, хуминови и фулвични киселини, протеини, полизахариди и др.

Биоактиватори

Продуктовата серия Биоактиватори на Agriges осигурява високо качество и количество при пълно спазване на правилата за опазване на околната среда. Биоактиваторите на Agriges стимулират процесите на растежа и развитието по естествен начин и подобряват усвояването на хранителните вещества и тяхната ефективност. Това се случва чрез създаването на синергия между естествените процеси в растението и ексклузивните технологии на Agriges.

Индуктори за устойчивост

Серията Индуктори за устойчивост на Agriges се състои от група препарати, които комбинират две важни функции – снабдяват растенията с хранителни вещества и увеличават ендогенните им сили за справяне с неблагоприятни условия. Индукторите за устойчивост са продукти с високи фитоактивиращи свойства, които задействат механизмите за самозащита на растението и му помагат да използва естествената си ендогенна бариера срещу основните вредители.

Мезо- и микрохранителни вещества

Серията Мезо- и микрохранителни вещества на Agriges е създадена за да се предотвратят и/или коригират незабавно възникнали дефицити на хранителни вещества. За бързо и ефективно коригиране на дефицитите е необходимо прилаганите продукти да бъдат бързо и лесно усвоявани чрез корените или чрез листата. Продуктовата гама съдържа формулации с висок трансламинарен капацитет. Серията Мезо- и микрохранителни вещества гарантира незабавна положителна реакция от растението и бързо повишаване на интензивността на основните биологични процеси.

Микроорганизми

Серията Микроорганизми съдържа инокула от гъби, бактерии и дрожди. Продуктите от серията помагат за възстановяването на полезния микробен състав на почвата, като внасят в нея специални микробни щамове. Те благоприятстват симбиотичния обмен между растението и почвените микроорганизми и по този начин увеличават биоразнообразието, подобряват усвояването на хранителните вещества и устойчивостта на стрес.