ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Azoplasm Smart

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 5 л

Туба: 10 л

Azoplasm Smart е органичен тор, богат на естествени ензими, микронутриенти, протеини, аминокиселини, бетаин и свободни аминокиселини с ниско молекулно тегло, които са лесни за усвояване от растенията. Azoplasm Smart има благоприятни ефекти върху метаболитните функции на растенията – синтеза на протеини и фотосинтезата.

 • Ускорява развитието на новия прираст
 • Богат е на аминокиселини с ниско молекулно тегло
 • Подобрява цвета, вкуса и захарното съдържание на крайната продукция

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

 • По време на целия вегитационен цикъл: 200-300 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • По време на целия вегитационен цикъл: 200-300 мл/дка

Овощни семкови култури

 • По време на целия вегитационен цикъл: 200-300 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • По време на целия вегитационен цикъл: 200-300 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • От възобновяване на вегетацията до узряване: 150-250 мл/дка

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

Зеленчукови култури

 • По време на целия вегитационен цикъл: 1500-2500 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • По време на целия вегитационен цикъл: 1500-2500 мл/дка

Овощни семкови култури

 • По време на целия вегитационен цикъл: 1500-2500 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • По време на целия вегитационен цикъл: 1500-2500 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • От възобновяване на вегетацията до узряване: 1000-1500 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

5,0%

Органичен азот (N)

5,0%

Органичен въглерод (С)

20,0%

pH

6,8