Органични торове

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Biomyn KM

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 5 л

Туба: 10 л

Biomyn KM стимулира жизнената активност на растението, особено докато се възстановява от стрес (замръзване, високи и ниски температури и др.), и предотвратява опадване на цветовете и плодовете.

Глицин-бетаините и олигозахаридите, които се съдържат в Biomyn KM, насърчават синтеза на антимикробни и антиоксидантни вещества, които предотвратяват някои от най-често срещаните физиологични нарушения при растенията.

Biomyn KM подобрява усвояването на азот, което влияе положително върху развитието на растенията и размера на плодовете.

 • Предотвратява опадването на цветовете и плодовете
 • Предизвиква бърза трансформация в растението на неорганичния азот в органични форми
 • Увеличава общата листна повърхност, която участва ефективно в процеса на фотосинтеза

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

 • От началото на вегетацията до нарастване на плодовете: 150-250 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • От възобновяване на вегетацията до нарастване на плодовете:150-250 мл/дка

Овощни семкови култури

 • От възобновяване на вегетацията до нарастване на плодовете:150-250 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • От възобновяване на вегетацията до нарастване на плодовете:150-250 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • По време на ранните фази на развитие: 150-250 мл/дка

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

Зеленчукови култури

 • От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете: 500-1000 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете: 500-1000 мл/дка

Овощни семкови култури

 • От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете: 500-1000 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете: 500-1000 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • От ранните фази на растежа до набъбване на плодовете: 500-1000 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

5,0%

Органичен азот (N)

5,0%

Молибден (Mo)

1,0%

Органичен въглерод (C)

18,0%

pH

7,2