ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

K-Smart

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 5 л

Туба: 10 л

K-Smart е отличен продукт, който помага за повишаване на количеството на захари и органолептични съединения в крайната продукция. K-Smart повишава количеството на крайните добиви. Той стимулира фотосинтезата и усвояването на хранителните вещества и помага за тяхното правилно разпределение между различни растителни органи по време на растежа. K-Smart съдържа голямо количество свободни аминокиселини, които растенията могат да усвоят бързо и лесно.

Този продукт комбинира хелатиращото и стимулиращо действие на аминокиселините, полизахаридите, витамините и бетаините, което дава възможност на растенията да генерира енергията, която му е необходима за неговия по-бърз и правилен растеж.

 • Повишава съдържанието на захари по скалата на Brix
 • Комбинира хелатиращото и стимулиращото действие на аминокиселини и полизахариди
 • Подобрява растежа като стимулира фотосинтезата

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

 • От узряване до преди прибиране на реколтата: 120-200 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • От узряване до преди прибиране на реколтата: 120-200 мл/дка

Овощни семкови култури

 • От узряване до преди прибиране на реколтата: 120-200 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • От узряване до преди прибиране на реколтата: 120-200 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • От узряване до преди прибиране на реколтата: 120-200 мл/дка

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

Зеленчукови култури

 • През целия цикъл: 300-500 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • През целия цикъл: 300-500 мл/дка

Овощни семкови култури

 • През целия цикъл: 300-500 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • През целия цикъл: 300-500 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • През целия цикъл: 300-500 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

3,0%

Органичен азот (N)

3,0%

Дикалиев оксид (K2O)

12,0%

Органичен въглерод (С)

8,0%

pH

6,5