ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Lyon 56 WG

Вид: Водоразтворими кристали

Торба: 10 кг

Lyon 56 WG е кристален РК-тор, разработен за да гарантира ефективно подхранване с фосфор, който се усвоява лесно и бързо от растенията. Значителното съдържание на фосфор в тора подпомага развитието на плодовете и подобрява техните качествени характеристики.

Lyon 56 WG допринася за активирането на няколко ензимни механизма, които участват във фотосинтезата и в синтеза на аминокиселини и хормони на растежа.

Lyon 56 WG променя метаболизма на растението – от вегетационен към репродуктивен растеж, намалявайки вегетативния растеж. Това води до значително повишаване на качеството и количеството на крайната продукция.

 • Уеднаквява цвета на плодовете и го прави по-интензивен
 • Повишава съдържанието на захари и подобрява органолептичните характеристики на крайната продукция
 • Стимулира фотосинтезата и намалява вегетативния растеж

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

 • От нарастване на плодовете до узряване, 2 до 3 приложения: 200-300 г/дка

Ягодоплодни култури

 • От началото на зреене до прибиране на плодовете: 100-150 г/дка

Овощни семкови култури

 • От началото на зреене до прибиране на плодовете: 200-300 г/дка

Овощни костилкови култури

 • От началото на зреене до прибиране на плодовете: 200-300 г/дка

Винени и десертни лозя

 • От началото на зреене до прибиране на плодовете: 200-300 г/дка

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

Зеленчукови култури

 • От нарастване на плодовете до узряване: 400-500 г/дка

Ягодоплодни култури

 • От нарастване на плодовете до узряване: 400-500 г/дка

Овощни семкови култури

 • От нарастване на плодовете до узряване: 800-1000 г/дка

Овощни костилкови култури

 • От нарастване на плодовете до узряване: 800-1000 г/дка

Винени и десертни лозя

 • От формиране на плодовете до узряване: 800-1000 г/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Водоразтворими дифосфорен пентаоксид (P2O5)

6,0%

Водоразтворими дикалциев оксид (К2О)

56,0%

pH

3,0