ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Maral NPK

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 1 л

Туба: 5 л

Maral NPK съдържа балансиран комплекс от азот, фосфор и калий, обогатен с биоактщвиращи вещества. Именно тези вещества правят Maral уникални и изключително ефективни. Maral NPK е по-пълноценна храна за растения в сравнение с други NPK торове, благодарение на технологията RyZea. Тази технология дава на растението важни фитоактивиращи вещества в комбинация с цинк, което води до моментален, силен и продължителен биоактивиращ и антиоксидантен ефект.

Комплексът от хелатираща агенти, фитохормони и активиращи молекули води до по-ранно узряване и прибиране на реколтата и подобрява нейното количество. Maral NPK повлиява благоприятно и на качествените характеристики на добивите – съдържанието на сухо вещество и еднаквостта на плодовете и зеленчуците.

 • Стимулира растежа на плодовете, увеличава техния размер и подобрява качеството и количеството на добивите
 • Подобрява качествените характеристики на крайната продукция
 • Позволява по-ранно прибиране на реколтата и повишава добивите

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

 • От формиране на плода до нарастване на плода: 300-400 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • При формиране на плодовите пъпки, цъфтеж и опадване на венчелистчетата: 300-400 мл/дка

Овощни семкови култури

 • При формиране на плодовите пъпки, цъфтеж и опадване на венчелистчетата: 200-400 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • При формиране на плодовите пъпки, цъфтеж и опадване на венчелистчетата: 200-400 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • При формиране на плодовите пъпки, цъфтеж и опадване на венчелистчетата: 200-400 мл/дка

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

Зеленчукови култури

 • От формиране на плодовете: 200-300 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • От формиране на плодовете: 200-300 мл/дка

Овощни семкови култури

 • От формиране на плодовете: 200-300 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • От формиране на плодовете: 200-300 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • От формиране на плодовете: 200-300 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

6,0%

Органичен азот (N)

0,7%

Амониев азот (N-NH4)

1,0%

Амиден азот (N-NH2)

4,3%

Дифосфорен пентаоксид (Р2O5)

5,0%

Дикалиев оксид (K2O)

5,0%

Органичен въглерод (С)

7,5%

Цинк (Zn)

1,0%

pH

7,0