Органични торове

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Maturel Top

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 1 л

Туба: 5 л

Maturel Top е един изключителен продукт, който съдържа аминокиселини и активни органични молекули, които ускоряват процесите на узряване по естествен начин. Комплексът от аминокиселини в Maturel Top допринася за синтеза на етилен – растителен хормон, участващ в процесите на формиране на цвета и узряването на плодовете.

Maturel Top съдържа и висококонцентрирани органични киселини (моно-, ди-, три-, полизахариди), които повлияват благоприятно на количеството на захарите в плодовете и подобряват техните органолептични характеристики. Употребата на Maturel Top води до по-ранно узряване и прибиране на реколтата, без това да влияе върху количеството на добива. Употребата на Maturel Top подобрява степента на сладост на плодовете и подобрява тяхното оцветяване (антоцианини и каротиноиди).

  • Увеличава сладостта на плодовете
  • Стимулира по-ранното узряване, което позволява по-ранно прибиране на реколтата, без да предизвиква стареене на растението
  • Подобрява оцветяването, аромата и вкуса на плодовете

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

  • От узряването на плодовете 1-2 приложения: 80-250 мл/дка

Ягодоплодни култури

  • От узряването на плодовете 1-2 приложения: 80-250 мл/дка

Овощни семкови култури

  • От узряването на плодовете 1-2 приложения: 80-250 мл/дка

Овощни костилкови култури

  • От узряването на плодовете 1-2 приложения: 80-250 мл/дка

Винени и десертни лозя

  • От узряването на плодовете 1-2 приложения: 80-250 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

5,0%

Органичен азот (N)

0,3%

Амиден азот (N-NН2)

4,3%

Дикалиев оксид (К2О)

5,0%

Органичен въглерод (C)

10,0%

pH

7,9