ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Pixel

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 5 л

Туба: 10 л

Pixel e решението, което Agriges предлага срещу засоляване и изтощаване на почвата. Технологията ThioBac и нейните специални компоненти превръщат този продукт в отлично решение при нужда от подобряване на характеристики на нискокислородна, засолена и изтощена почва. Pixel съдържа специфични органични киселини, които се съединяват с натрия в почвата и така помагат за неговото отстраняване. Освен това, съдържанието на пулверизирана сяра помага за възстановяване на баланса на рН на почвата и освобождаването на калций, което подобрява химичните и физичните свойства на почвата. Не на последно място, Pixel съдържа уникален бактериален щам – Bacillus megaterium EL5, който разтваря фосфора и произвежда сидерофори; това води до повишаване на наличността на фосфора, който може да бъде усвоен от растението.

  • Връща блокираните хранителните вещества обработно в почвения разтвор
  • Ускорява развитието на нови корени и разклонения
  • Прави растенията по-зелени и увеличава количеството желязо, което може да бъде усвоено

ФЕРТИГАЦИЯ

Глинеста почва

  • 2 приложения от първите фази на растеж: 2,0-2,5 л/дка

Песъчлива почва

  • 2-3 приложения от първите фази на растеж: 1,5-2,0 л/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

1,5%

Органичен въглерод (C)

10,0%

Органична материя

30,0%

Сяра (S)

21,0%

Желязо (Fe)

1,0%

Bacillus megatherium S3Nb3

1,0 x 106 CFU/r

pH

3,8