ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Post-R

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 5 л

Туба: 10 л

Post-R е иновативен листен тор, който съдържа азот в различни форми – органичен азот и урея, и има добавени микроелементи. Ексклузивната технология на Agriges – RyZea, гарантира отличната ефективност на продукта както по отношение на проникването му в растителните тъкани, така и по отношение на натрупването на хранителни запаси за следващия вегетационен период.

Приложен в края на цикъла на развитие на културите (преди вегетационната почивка), Post-R стимулира натрупването на необходимите хранителни елементи в корените, стъблата и грудките на растенията и така подпомага бързото възобновяване на вегетацията впоследствие. Post-R се абсорбира бързо и от частите на растението, подложени на стареене – например листата преди тяхното опадване

  • Стимулира натрупването на хранителни вещества в тъканите
  • Насърчава обособяването на цветни пъпки
  • Ускорява възобновяването на вегетацията

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Овощни семкови култури

  • Веднага след обирането на плодовете: 1200-2000 мл/дка

Овощни костилкови култури

  • Веднага след обирането на плодовете: 1200-2000 мл/дка

Винени и десертни лозя

  • Веднага след обирането на плодовете: 1200-2000 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

Бор (B)

Манган (Mn)

Цинк (Zn)

Органичен въглерод (C)

19,0%

0,5%

0,25%

0,5%

3,0%

pH

7,3