ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Scatto Plus

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 5 л

Туба: 10 л

Scatto е натурален продукт, който е изключително богат на органична материя, органичен въглерод и свободни аминокиселини. Специалният производствен процес позволява в Scatto да бъдат концентрирани големи количества пептиди с къси вериги и свободни аминокиселини, които подпомагат развитието на образувателна тъкан, удължават живота и фотосинтетичната активност на листата и противодействат на стареенето на тъканите и клетките.

Употребата на Scatto подобрява фотосинтетичната активност, което води до по-бързо израстване и по-ефективно усвояване на хранителните вещества от плодовете и зеленчуците.

Scatto съдържа хелатирани хранителни елементи, които се усвояват бързо и лесно от листата.

  • Осигурява свободни аминокиселини в бързо и лесно усвоима форма
  • Стимулира развитието на образувателната тъкан
  • Бързо реактивира фотосинтезата, както и синтеза на протеини и карбохидрати

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

  • През целия вегетативен цикъл: 80-150 мл/дка

Ягодоплодни култури

  • В ранните фази на вегетацията: 80-150 мл/дка

Овощни семкови култури

  • През целия вегетативен цикъл: 80-150 мл/дка

Овощни костилкови култури

  • През целия вегетативен цикъл: 80-150 мл/дка

Винени и десертни лозя

  • От преди цъфтежа до нарастване на плодовете: 150-250 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

8,4%

Органичен азот (N)

8,4%

Органичен въглерод (C)

25,0%

pH

6,2