ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Syfast Idro 200

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 20 л

Syfast Idro 200 е тор, създаден да задоволи хранителните нужди на безпочвено отглежданите култури по време на фазите на цъфтеж и формиране на плодовете.

Ниската проводимост, оптималното йонно съотношение на микроелементите и бързото и лесно усвояване, гарантирано от технологията RyZea, позволяват на бора, цинка и молибдена да достигнат незабавно до частите на растението, където са необходими.

При отглеждането на домати, например, Syfast Idro 200 позволява оптимално издължаване на клонките, което води до висока продуктивност и високи добиви.

  • Идеален за приложение при безпочвено отглеждане
  • Ускорява цъфтежа и формирането на плодове
  • Подобрява качеството и уеднаквява размера на крайната продукция

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ 

Зеленчукови култури

  • От цъфтежа на първите цветове до нарастване на плодовете: 450-550 мл/дка

Ягодоплодни култури

  • От ранните фази на растежа до пълното развитие: 270-450 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Бор (B)

2,0%

Молидбен (Mo)

2,0%

Цинк EDTA (Zn)

0,5%

pH

8,5