ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Akar Plus MZ

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 5 л

Туба: 10 л

Akar Plus MZ е иновативен тор със съдържание на манган и цинк, който прилепва отлично и се разпределя равномерно по третираната повърхност. Тези два елемента са от изключителна важност, тъй като те участват в множество метаболитни процеси в растението и по-специално в процесите, които са реакция на възникнал стрес.

Освен това специалните полимери, които се съдържат в Akar Plus MZ, позволяват на растението да увеличи своя ендогенен капацитет за справяне със стресови фактори (високи температури или вода).

Akar Plus MZ има двойна функция: от една страна продуктът оптимизира транспираторните процеси в растението при стресови условия, подобрявайки водния баланс между вътрешната и външната част на растението, а от друга – стумилира производството на вторични метаболитни вещества, които са отговорни за активирането на ендогенните сили на растението за справяне със стрес.

  • Повишава добивите, като подобрява устойчивостта на стресови фактори
  • Богат на антиоксиданти и подсилващи съставки
  • Оптимизира транспираторните процеси в растението при стресови условия

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

  • По време на целия растежен цикъл: 80-100 мл/дка

Ягодоплодни култури (с изключение на малини)

  • По време на целия растежен цикъл: 80-100 мл/дка

Овощни семкови култури

  • През целия вегетационен цикъл: 80-100 мл/дка

Овощни костилкови култури

  • През целия вегетационен цикъл: 80-100 мл/дка

Винени и десертни лозя

  • През целия вегетационен цикъл: 80-100 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Манган (Mn)

0,5%

Цинк ((Zn)

1,5%

pH

6,1