44

Органични торове

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

EDDVEG

Серията Мезо- и микрохранителни вещества на Agriges е създадена поради необходимостта да се предотвратяват и/или да се коригират незабавно възникнали дефицити на хранителни елементи. За бързо и ефективно коригиране на дефицитите е необходимо прилаганите продукти да бъдат бързо и лесно усвоявани чрез корените или чрез листата на растенията.

Продуктовата гама съдържа формулации с висок трансламинарен капацитет. Серията Мезо- и микрохранителни вещества на Agriges гарантира незабавна положителна реакция от растението и бързо повишаване на интензивността на основните биологични процеси. Като краен резултат фермерите могат да очакват подобрени качество и количество на крайната продукция.

Flow Shade е продукт, който намалява пораженията, причинени от слънчевите изгаряния, като отразява вредната слънчева радиация и понижава повърхностната температура на листата и плодовете, без обаче да пречи на фотосинтезната активност.

Flow Shade подобрява общото състояние на растението, като пречи на навлизането на патогенни организми, които най-често го „атакуват“ през наранените вследствие на слънчевите изгаряния повърхности. Това е течна формулация, която изсъхва бързо и не запушва устицата.

I’M Calcio е иновативен продукт в областта на храненето на растенията, за чието производство се използва ексклузивната технология EDDVEG. Чрез технологията EDDVEG се създава висококонцентрирана формулация, която е бързо достъпна за усвояване от растенията.

I’M Calcio гарантира отлична омокряемост и намален риск от фитотоксичност. Технологията EDDVEG дава възможност за двойно свързване на калций и други хранителни елементи – с лигносулфонат (ALS) и с естествен комплекс със 100% растителен произход, получен чрез ензимна хидролиза, който е с ниско молекулно тегло.

Kelafer LQ Fe DTPA 6 е разтворим железен секвестрант в концентрирана течна форма, идеален за профилактика и лечение на желязна хлороза. Активното вещество е в DTPA-хелатна форма, което гарантира нежното действие на продукта върху листата и липсата на фитотоксичност. Желязната хлороза се изявява чрез пожълтяване на листата и зелени жили (в най-сериозните случаи листата некротизират), което води до намалена фотосинтезна активност и забавен растеж на растенията.

Kelafer LQ Fe DTPA 6 осигурява постоянен достъп на желязо за растението и го предпазва от физиологични разстройства, като същевременно подобрява неговата фотосинтезна активност