Органични торове

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

I’m Calcio

Вид: Течен тор за биоземеделие

Туба: 5 л

Туба: 10 л

I’M Calcio е иновативен продукт в областта на храненето на растенията, за чието производство се използва ексклузивната технология EDDVEG. Чрез технологията EDDVEG се създава висококонцентрирана формулация, която е бързо достъпна за усвояване от растенията.

I’M Calcio гарантира отлична омокряемост и намален риск от фитотоксичност. Технологията EDDVEG дава възможност за двойно свързване на калций и други хранителни елементи – с лигносулфонат (ALS) и с естествен комплекс със 100% растителен произход, получен чрез ензимна хидролиза, който е с ниско молекулно тегло.

Технологията EDDVEG подобрява и значително улеснява усвояването на калция. Комбинирането на активните вещества с допълнителни агенти с растителен произход намалява рисковете от фитотоксичност и позволява приложението на големи количества от продукта. I’M Calcio достига по-лесно до плодове, подобрявайки тяхното качество и срок на годност.

 • Технологията EDDVEG увеличава и значително подобрява усвояването на калций
 • Подобрява и увеличава концентрацията на калций в плодовете
 • Увеличава срока на годност на продукцията

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

 • От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата: 150-300 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата: 150-300 мл/дка

Овощни семкови култури

 • От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата: 150-300 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата: 150-300 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • От началото на цъфтежа до прибиране на реколтата: 150-300 мл/дка

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧРЕЗ ФЕРТИГАЦИЯ

Зеленчукови култури

 • След разсаждане до прибиране на реколтата: 1000-1500 мл/дка

Ягодоплодни култури

 • От вегетативното възстановяване до прибиране на реколтата: 1000-1500 мл/дка

Овощни семкови култури

 • От вегетативното възстановяване до прибиране на реколтата: 1000-1500 мл/дка

Овощни костилкови култури

 • От вегетативното възстановяване до прибиране на реколтата: 1000-1500 мл/дка

Винени и десертни лозя

 • От вегетативното възстановяване до прибиране на реколтата: 1000-1500 мл/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Калциев оксид (CaO)

Бор (B)

Цинк (Zn)

31,0%

0,2%

2,0%

pH

7,9