Органични торове

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Серията Микроорганизми съдържа инокула от гъби, бактерии и дрожди. Продуктите от серията помагат за възстановяването на полезния микробен състав на почвата, като внасят в нея специални микробни щамове. Те благоприятстват симбиотичния обмен между растението и почвените микроорганизми и по този начин увеличават биоразнообразието, подобряват усвояването на хранителните вещества и устойчивостта на стрес.
За производството на продуктите от серията се използват ексклузивни иновативни технологии, които гарантират жизнеспособността на всички микроорганизми преди и след употребата на продуктите.

AzoSmart е високо концентриран комплекс от уникални микробиални щамове. Те са разработени от Agriges и са регистрирани в международен референтен микробиален каталог. Микробиалните щамове в AzoSmart притежават висок капацитет да улавят атмосферния азот и да стимулират фотосинтезата.

V-Seed е продукт, който съдържа арбускуларна микориза и ризобактерии, които насърчават растежа на растенията. Приложени върху семена и разсади, те подобряват покълването и развитието на културите.