Органични торове

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

AzoSmart

Вид: Разтворима прах

Кофа: 5,6 кг

AzoSmart е високо концентриран комплекс от уникални микробиални щамове. Те са разработени от Agriges и са регистрирани в международен референтен микробиален каталог. Микробиалните щамове в AzoSmart притежават висок капацитет да улавят атмосферния азот и да стимулират фотосинтезата.

Целта е да се повиши наличността на азот за културата и да се подобри ефективността на прилагания тор. Това се постига чрез синергичното взаимодействие между уникалния микробиален комплекс в AzoSmart и културата – в резултат на това взаимодействие културата е стимулирана да фотосинтезира по-ефективно, растежният цикъл се подобрява, а добивите се увеличават.

AzoSmart съдържа:

 • Azospirillum brasilense AGS608* – фиксира азота в листата и корените по биологичен начин;
 • Bacillus amyloliquefaciens AGS282* – ускорява растежа на културите благодарение на комплекс от естествени хормони (ауксини и гиберелини);
 • Azotobacter chrococcum LS132* – подобрява фотосинтезата, произвежда амоний, има пряк ефект върху повишаването на добивите;
 • Mycorrhizae (Glomus spp.) – подобрява разрастването на кореновата система;
 • Trichoderma longibrachiatum AGS799* – произвежда метаболитноактивни вещества, които действат като антистресови агенти.
 • Подобрява ефективността на азотното хранене благодарение на свободните азот-фиксиращи микроорганизми
 • Повишава продуктивността на културите, дори в периоди на стрес
 • Подобрява общото състояние на растенията и стимулира техния растеж

Зърнено-житни култури

 • От фаза братене до фаза вретене – 35 г/дка*

Слънчоглед

 • От 4-ти до 8-ми лист – 35 г/дка*

Царевица

 • От 4-ти до 8-ми лист – 35 г/дка*

Рапица

 • От 6-ти лист до жълт бутон – 35 г/дка*

Ориз

 • От 4-ти лист до първи стъблен възел – 35 г/дка*

Зеленчукови култури

 • От 6-ти лист до жълт бутон 35 3-3,5 единици* – 35 г/дка*

Ягодоплодни култури

 • От ранни фази на вегетация, през целия цикъл на растеж – 35 г/дка*

Овощни култури

 • От ранни фази на вегетация, през целия цикъл на растеж – 35 г/дка*

Лозя

 • От ранни фази на вегетация, през целия цикъл на растеж – 35 г/дка*

*Намаление на торови единици (азот): 3-3,5 единици*

СЪДЪРЖАНИЕ

Azotobacter spp.

1,0х106 UFC/g

Azospirillum spp.

1,0х106 UFC/g

Микориза (Glomus spp.)

5,0%

Суровини: иноколум от ендомикоризни гъби, органична материя от растителен произход, брашно от семена на сорго, ризосферни бактерии. % w/w е еквивалентен на % w/v при 20°C.

pH

5,5