ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

V-Seed

Вид: Разтворима течност

Туба: 5 л

Туба: 10 л

V-Seed е продукт, който съдържа арбускуларна микориза и ризобактерии, които насърчават растежа на растенията. Приложени върху семена и разсади, те подобряват покълването и развитието на културите.

Микоризните гъби увеличават кореновата повърхност и така подобряват способността на корена да абсорбира вода и хранителни вещества. Ризобактериите фиксират атмосферния азот и го правят достъпен за растенията. Освен това те подобряват разтворимостта на хранителните вещества в почвата, особено на фосфора. Ризобактериите произвеждат фитохормони, които имат биостимулиращ ефект върху метаболизма на растенията и възпрепятстват инфектирането им с патогенни микроорганизми.

V-Seed съдържа:

 • арбускуларни микоризни гъби (Glomus spp.), които подобряват прихващането и вкореняването на растенията и повишават устойчивостта им на стрес в ранните етапи на тяхното развитие;
 • ризобактерии (Azotobacter spp. и Azospirillum spp.), които подобрява ефективността на усвояване на хранителните вещества и водата от почвата.
 • По-добро покълване на семената
 • По-добро развитие на кореновата система
 • По-добро усвояване на хранителни вещества от почвата
 • Повишена устойчивост на стрес
 • Хомогенност на развитието на растенията
 • Увеличаване на броя на продуктивните стъбла
 • Увеличено съдържание на хлорофил и подобрена фотосинтезна активност на листата
 • По-високо съдържание на протеини в зърнените култури

Зърнено-житни култури

 • Разредете 1,5-2 литра V-SEED в 10 литра вода за третиране на 1 тон семена

Бобови култури

 • Разредете 1,5-2 литра V-SEED в 10 литра вода за третиране на 1 тон семена

Маслодайни култури

 • Разредете 1,5-2 литра V-SEED в 10 литра вода за третиране на 1 тон семена

СЪДЪРЖАНИЕ

Azotobacter spp.

1,0х106 UFC/g

Azospirillum spp.

1,0х106 UFC/g

Микориза (Glomus spp.)

5,0%

Суровини: иноколум от ендомикоризни гъби, органична материя от растителен произход, брашно от семена на сорго, ризосферни бактерии. % w/w е еквивалентен на % w/v при 20°C.

pH

5,5