ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

RyZea

ThioBac

Продуктите на Agriges за базово торене са първата стъпка към постигане на отличен добив, както в качествен, така и в количествен аспект. Суровините са внимателно подбрани и естествено богати на микрохранителни вещества и на органични молекули, които изпълняват основни биологични функции: свободни аминокиселини, хуминови и фулвични киселини, протеини, полизахариди и др.

Торовете на Agriges за базово торене осигуряват фокусирано и балансирано хранене и гарантират постоянно подаване на хранителни вещества, като по този начин осигуряват на всички видове земеделски култури енергията, която им е необходима от най-ранните фази на тяхното развитие.

Petro 330 Special е органичен тор, който подхранва растенията балансирано и постоянно за дълъг период от време. Съдържа внимателно подбрани висококачествени суровини, който имат различни степени на минерализация, което позволява удължено освобождаване на хранителните елементи.

Petro 330 Special е органичен тор, който подхранва растенията балансирано и постоянно за дълъг период от време. Съдържа внимателно подбрани висококачествени суровини, който имат различни степени на минерализация, което позволява удължено освобождаване на хранителните елементи.

Почвените подобрители на Agriges са специални базови торове – те съдържат органични матрици, формирани в резултат на интензивен и продължителен процес на стабилизиране, който подобрява тяхната ефективност.

Почвените подобрители на Agriges са продукти, които доказано подобряват сухите и изтощени почви, тъй като те предизвикват развитието на ефективна микрофлора и полезна микрофауна и оптимизират растежния цикъл на културите.