ТОРОВЕ ЗА БИОЗЕМЕДЕЛИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

RyZea

ThioBac

Продуктите на Agriges за базово торене са първата стъпка към постигане на отличен добив, както в качествен, така и в количествен аспект. Суровините са внимателно подбрани и естествено богати на микрохранителни вещества и на органични молекули, които изпълняват основни биологични функции: свободни аминокиселини, хуминови и фулвични киселини, протеини, полизахариди и др.

Торовете на Agriges за базово торене осигуряват фокусирано и балансирано хранене и гарантират постоянно подаване на хранителни вещества, като по този начин осигуряват на всички видове земеделски култури енергията, която им е необходима от най-ранните фази на тяхното развитие.

Petro 330 ST Bio ThB е органичен тор, който подхранва растенията балансирано и постоянно за дълъг период от време. Съдържа внимателно подбрани висококачествени суровини, който имат различни степени на минерализация, което позволява удължено освобождаване на хранителните елементи.

Petro Cereali е органичен тор за основно торене под формата на пелети. Този тор е специално създаден, за да задоволява първоначалните нужди на зърнено-житните култури, като едновременно с това възстановява органичната материя в изтощена и прекомерно експлоатирана почва.

Почвените подобрители на Agriges са специални базови торове – те съдържат органични матрици, формирани в резултат на интензивен и продължителен процес на стабилизиране, който подобрява тяхната ефективност.