Органични торове

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Petro 357

Вид: Пелети/прах

Торба: 25 кг

Big Bag: 600 кг

Petro 357 е органичен тор, който подхранва растенията балансирано и постоянно за дълъг период от време. Съдържа внимателно подбрани висококачествени суровини, който имат различни степени на минерализация, което позволява удължено освобождаване на хранителните елементи.

Petro 357 има обезсоляващо и отклюващо действие към хранителните елементи, което подобрява химичния и физичния състав на почвата. Petro 357 е „подсилен“ допълнително с ексклузивната технология RyZea коята обогатява продукта с фитостимулиращи молекули, които подобряват развитието на корените и ефективността на усвояването на хранителните елементи от растението.

  • Подхранва постепенно, започвайки от поникването или възобновява вегетацията
  • Стимулира метаболизма на растенията
  • Значително повишава плодородието на почвата

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Зеленчукови култури

  • Преди разсаждане: 100-120 кг/дка

Ягодоплодни култури

  • Преди засаждане: 50-60 кг/дка

Овощни семкови култури

  • При засаждане, преди вегетативно възобновяване или след прибиране на реколтата: 80-120 кг/дка

Овощни костилкови култури

  • При засаждане, преди вегетативно възобновяване или след прибиране на реколтата: 80-120 кг/дка

Винени и десертни лозя

  • При засаждане, преди вегетативно възобновяване или след прибиране на реколтата: 50-80 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

3,0%

Органичен азот (N)

2,0%

Амониев азот (N)

1,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

5,0%

Калиев оксид (K2O

7,0%

Калциев оксид (CaO)

12,0%

Магнезиев оксид (MgO)

1,0%

Серен триоксид (SO3)

9,0%

Аминокиселини

18,2%

Хуминови и фулво-киселини

10-11%

Органичен въглерод (C)

22,0%

Органична материя

44,0%