ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ

Ryoguan Pollina Essiccata

Вид: Пелети/прах

Торба: 25 кг

Big Bag: 600 кг

Почвените подобрители на Agriges са специални базови торове – те съдържат органични матрици, формирани в резултат на интензивен и продължителен процес на стабилизиране, който подобрява тяхната ефективност.

Почвените подобрители на Agriges са продукти, които доказано подобряват сухите и изтощени почви, тъй като те предизвикват развитието на ефективна микрофлора и полезна микрофауна и оптимизират растежния цикъл на културите. Хранителните вещества, които се съдържат в почвените подобрители на Agriges, подхранват ефективно растението и щадят околната среда.

Продължителната употреба на почвените подобрители на Agriges подобрява способността на корените да усвояват хранителните вещества и намалява загубите им вследствие на блокиране и изпарение.

Овощни дървета

  • При засаждане, преди възобновяване на вегетацията или след прибиране на реколтата: 120-200 кг/дка

Градински култури

  • Преди засаждане/засяване, по време на обработването на почвата: 100-180 кг/дка

Индустриални култури

  • Преди засаждане/засяване, по време на обработването на почвата: 100-150 кг/дка

Зеленчукови култури

  • Преди засяване, по време на обработването на почвата: 60-80 кг/дка

Посочените дози  са индикативни и могат да варират в зависимост от регионалните почвени и климатични особености и общото състояние на културата.

СЪДЪРЖАНИЕ

Органичен азот (N)

2-4%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

3-4%

Калиев диоксид (К2О)

2-3%

Калциев оксид (CaO)

4-5%

Серен триоксид (SO3)

2-3%

Магнезиев оксид (MgO)

1%

Органичен въглерод (C)

23-25%

Хумифицирана органична материя

46-50%

Бор (В)

15-25 мг/кг

Кобалт (Со)

3-8 мг/кг

Манган (Mn)

180-220 мг/кг

Молибден (Mo)

62-68 мг/кг

Цинк (Zn)

105-115 мг/кг

Общ бактериален заряд

4 х 107
UFC/r