ТЕЧНИ ТОРОВЕ

Течните торовете на ИКАР са уникални, тъй като при разработването на техните формули и състав са отчетени особеностите на климата, почвата и културите в териториите, където те се използват. Собственият център за научна и развойна дейност, лабораторията в завода и постоянните комуникации с дистрибуторите и фермерите дават възможност за незабавна реакция на промените на пазара и възникналите нужди. В производството се използват само материали с премиум качество, което гарантира концентрацията на торовете. Благодарение на използването само на висококачествени суровини се гарантира липсата на фитотоксичност за растенията. Стриктният качествен контрол и модерните производствени линии гарантират качеството на произведените продукти. ИКАР прилага уникална и ясна класификация на продуктовите линии, което осигурява възможност за избор на ефективни продукти от следните класове продукти на ИКАР с много голяма точност.

Correct

Correct е серия модерни торове-коректори, които прецизно коригират хранителните дефицити по време на интензивния растеж.

Add Value

Add Value – високоефективни торове, които се абсорбират бързо и лесно. Съдържат вещества с висока биологична стойност, които активират метаболитните процеси в растението.

Торове с контролирано освобождаване

Intense

Течни торове за интензивен растеж на растенията. Съдържат макроелементи и са обогатени с хранителни микроелементи. Съставът зависи от наторяваната култура или стадия на растеж.

Органични торове

Physio

Торове с физиологично въздействие, което променя морфологията на растенията, скоростта на развитието на пулпата, биохимичния състав на растенията.

Листни торове

Assist

Assist е серия продукти, които променят физичните свойства на течните торове – тяхното разпръскване, прилепване, проникване, изпарение, както и рН на разтвора.