ТЕЧНИ ТОРОВЕ

Elais

 

Вид: Течен тор

Туба: 1 л

Туба: 5 л

IBC: 1000 л

Elais e течен тор със съдържание на сяра и азот, допълнително обогатен с молибден. Сярата стимулира фотосинтезата, производството на хлорофил, респираторните процеси, обмяната на азот и въглерод, формирането на множество витамини, ензими и етерични масла.

 

Азотът стимулира и регулира множество растежни процеси и участва в състава на протеините, нуклеиновите киселини и много ензими. Молибденът участва в обмена на азота и фосфора, като осигурява ефективността на процесите, свързани с този обмен.

По време на интензивното нарастване на растението се използват торове със съдържание на сяра, които повишават усвояването на хранителните елементи. Заради подобрената активност на кореновата зона растенията, подхранени със сяра, извличат и усвояват по-ефективно азота в почвата.

Взаимодействието между азот, сяра и молибден води до непрекъснат растеж на културите, навременно развитие, високо качество на реколтата и по-ефективно усвояване на азота и останалите хранителни елементи, които участват в растежния процес.

СЪДЪРЖАНИЕ

Азот (N)

15,0%

Серен оксид (SO3)

55,0%

Молибден (Mo)

0,4%

pH

7,0-8,0

Плътност

1,31-1,35 г/мл