ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Assist е серия продукти, които променят физичните свойства на течните торове – тяхното разпръскване, прилепване, проникване, изпарение, както и рН на разтвора.

PerfectStick е продукт, който подпомага проникването. Не е токсичен и помага на околната среда, тъй като подобрява усвояването на приложените торове, което повишава тяхната ефективност. Продукт на основата на силикон, специално създаден, за да подобри усвояването на разтворите (пестициди и листни торове).

Korekt е продукт, който коригира pH на водата, която се използва за разтвори. Повечето пестициди и някои торове, които се прилагат чрез пръскане, имат pH > 7, което води до формиране на утайка в разтвора за пръскане и влияе негативно на усвояването на активните вещества.