Течни торове

ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Energrow Aufer 40-4 Flow

Вид: Течен тор

Туба: 1 л

Туба: 10 л

IBC: 1000 л

Обогатен NP разтвор с високо съдържание на азот, който може ефективно да покрие нуждите на културите в периоди на повишена нужда от азот. Energow Aufer 40-4 Flow коригира дефицита на азот и подпомага оптималното развитие на растението и неговото здраве.

Листно на приложение

Пшеница – 500 – 1000 мл/дка
Прилагайте през целия цикъл на растеж.

Царевица – 500 – 1000 мл/дка
Приложение от 4-6 лист до изметляване.

Слънчоглед – 500 – 1000 мл/дка
Прилага се по време на 2-4 листа до бутонизация.

Рапица – 500 – 1000 мл/дка
Прилагайте през целия цикъл на растеж.

Овощни семкови – 500 – 1000 мл/дка
От 3 до 5 приложения на интервали от 15 дни.

Овощни костилкови – 500 – 1000 мл/дка
От 3 до 5 приложения на интервали от 15 дни.

Зеленчуци – 500 – 1000 мл/дка
Нанесете 3-4 приложения по време на целия цикъл на растеж на интервали от 10-15 дни.

Ягодоплодни – 500 – 1000 мл/дка
Прилагайте през целия цикъл на растеж.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общо азот (N)

27,0%

Нитратен азот (N-NO3)

6,6%

Амониев азот (N-NH4)

7,7%

Амиден азот
(N-NH2)

12,7%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим във вода

3,0%

Бор (B), разтворим във вода

0,07%

Плътност

1,33 кг/л

рН (±0,5)

6,1