ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Energrow Premium Fluid

Вид: Течен тор

Туба: 1 л

Туба: 10 л

IBC: 1000 л

Разтвор на метилен-урея, който съдържа необходимия азот за задоволяване на непосредствените нужди на културата и гарантира постепенното усвояване. Устойчивостта на азот е 8-10 седмици.

Листно на приложение

Пшеница – 500 – 1000 мл/дка 
Прилагайте по всяко време през целия цикъл на растеж, когато има достатъчно листна масa.

Царевица – 500 – 1000 мл/дка 
От 4-6 лист до края на цикъла растеж.

Слънчоглед – 500 – 1000 мл/дка 
От 2-3 двойка листа до бутонизация, начало на цъфтеж.

Рапица – 500 – 1000 мл/дка 
Прилагайте през целия цикъл на растеж, когато има достатъчно листна маса.

Овощни семкови – 500 – 1000 мл/дка 
От 3 до 5 приложения на интервали от 15 дни, през целия цикъл.

Овощни костилкови – 500 – 1000 мл/дка 
От 3 до 5 приложения на интервали от 15 дни, през целия цикъл.

Зеленчуци – 500 – 1000 мл/дка 
3-4 приложения по време на фазите на растеж или поддържане на културата, като спазвате интервали от 10-15 дни.

Ягодоплодни – 500 – 1000 мл/дка 
Прилагайте в началото на цъфтежа и повтаряйте на всеки 15 дни по време на прибиране на реколтата. Започнете прилагане през есента, когато новият растеж достигне 8 см височина.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общо азот (N)

28,0%

Амиден азот
(N-NH2)

7,8%

Азот от метилен-урея

20,2%

рН (±0,5)

7-8