ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Микроелементите са от съществено значение за осигуряване на високи добиви и оптимално качество на реколтата. Те са необходими в малки количества и се прилагат, когато в почвата няма запаси на дадения елемент или когато той е във форма, която растенията не могат да усвоят.

Правилното развитие на културите е силно зависими от достъпа им до микроелементи. Различните култури имат нужда от различни микроелементи и за част от тях липсата на важен микроелемент би могъл да доведе до липса на адекватни добиви. Ето защо приложението на микроелементи е от съществено значение, за да се осигурят не само високи реколти, но и крайна продукция с високо качество и хранителна стойност.

Основното предимство на листното приложение на торовете Microfer е бързината на тяхното усвояване. Когато дефицит на микроелемент трябва да бъде коригиран незабавно, решението са именно течните формулации, тъй като хранителните вещества се прилагат директно върху листата и се усвояват много по-бързо в сравнение с усвояването през корените. Добавянето на хелатиращи агенти (EDTA) и комплексообразуващи агенти (лигносулфонова киселина) ускорява бързото усвояване на хранителните елементи, подобрявайки ефекта от приложението на тора.

Торовете от серията Microfer са отлично решение в моментите, когато е необходимо да се стимулира културата след преживян стрес или когато е в специфична фаза на развитие, в която се нуждае от допълнителни количества микроелементи (цъфтеж, завързване на плодове или узряване).

Комплексен течен тор с микроелементи, хелатирани с EDTA. Прилага се за коригиране или предотвратяване на дефицит на бор, мед, желязо, манган, магнезий, молибден и цинк. Подходящ е за всички видове култури.

Microfer Boro 15 е течен тор, който коригира недостига на бор. Може да се прилага както листно, така и кореново. Торът съдържа воден разтвор на боретаноламин, който се разтваря бързо и се усвоява много лесно от културите.

Microfer BoCuMo е разтвор на комплекс от бор, мед и молибден. Специалната формулация на тора подпомага правилното развитие на всички култури, като значително подобрява процесите на образуването на протеини, необходими за растежа на растенията.

Microfer Boro-Calcio е течен тор, който коригира дефицити на калций и бор. Формулацията може да бъде прилагана както листно, така и чрез фертигационни системи. Калцият в тора подобрява качеството и консистенцията на плодовете и предотвратява гниенето.

Microfer Manganeso е течен тор, който осигурява манган на културите и коригира дефицитите на този елемент. Това води до оптимизиране на фотосинтезата, на протеиновия синтез и на други важни ензимни процеси в растенията.

Microfer Zinc е течен тор, който осигурява цинк на културите и коригира дефицитите на този елемент. Цинкът е спомагателен фактор при протичането на много ключови ензимни процеси, подпомага протеиновия синтез и е от съществено значение за синтеза на ауксини от растението.

Microfer Mn-Zn комбинира манган, цинк и лигносулфонова киселина. В рамките на този сложен комплекс цинкът и манганът се усвояват по-лесно от растението, коригирайки дефицита на тези микроелементи с по-малки дози продукт.

Microfer Magnesio е течен магнезиев тор за листно приложение. Препоръчва се при нужда от коригиране на магнезиев дефицит. Торът подобрява синтеза на хлорофил и усвояването на енергия от растението. Подобрява фотосинтезата и протеиновия синтез.