Течни торове

ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Microfer Boro-Calcio

Вид: Течен тор

Туба: 1 л

Туба: 10 л

IBC: 1000 л

Microfer Boro-Calcio е течен тор, който коригира дефицити на калций и бор. Формулацията може да бъде прилагана както листно, така и чрез фертигационни системи. Калцият в тора подобрява качеството и консистенцията на плодовете и предотвратява гниенето. Борът подобрява синтеза и транспорта на захари, които са основен фактор за увеличаване на количеството и подобряване на качеството на плодовете.

 

Microfer Boro-Calcio осигурява едновременно калций и бор, което е особено важно при култури, при които лесно се появяват дефицити поради липса на един от елементите или излишък на друг.

Листно приложение

Овощни семкови – 200 – 500 мл /дка
От 5 до 7 приложения на всеки 15 дни от образуването на плода до 3 седмици преди прибиране на реколтата.

Овощни костилкови – 200 – 500 мл /дка
От 5 до 7 приложения на всеки 15 дни от образуването на плода до 3 седмици преди прибиране на реколтата.

Зеленчуци – 200 – 300 мл /дка
От 3 до 5 приложения на интервали от 10 до 15 дни.

Ягодоплодни – 200 – 300 мл /дка
От 3 до 5 приложения на интервали от 10 до 15 дни.

СЪДЪРЖАНИЕ

Калциев оксид (CaO), разтворим във вода

9,0%

Калциев оксид (CaO), комплексиран с лигносулфонова киселина

9,0%

Бор (B), разтворим във вода

0,8%

pH

5,5

pH диапазони

3-9