ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Microfer Mn-Zn

 

Вид: Течен тор

Туба: 1 л

Туба: 10 л

IBC: 1000 л

Microfer Mn-Zn комбинира манган, цинк и лигносулфонова киселина. В рамките на този сложен комплекс цинкът и манганът се усвояват по-лесно от растението, коригирайки дефицита на тези микроелементи с по-малки дози продукт.

Използването на тора му се препоръчва при овощни култури, градински култури, маслинови назаждения и лозя.

Листно приложение

Пшеница – 50 – 200 мл /дка
От 2 до 3 приложения за предотвратяване на дефицит на Манган (Mn) и  Цинк (Zn).

Царевица – 50 – 200 мл /дка
От 2 до 3 приложения за предотвратяване на дефицит на Манган (Mn) и  Цинк (Zn).

Слънчоглед – 50 – 200 мл /дка
От 2 до 3 приложения за предотвратяване на дефицит на Манган (Mn) и  Цинк (Zn).

Рапица – 50 – 200 мл /дка
От 2 до 3 приложения за предотвратяване на дефицит на Манган (Mn) и  Цинк (Zn).

Овощни семкови – 100 – 300 мл /дка
От 2 до 6 приложения по време на цикъла, през 15-дневни интервали.

Овощни костилкови – 100 – 300 мл /дка
От 2 до 6 приложения по време на цикъла, през 15-дневни интервали.

Зеленчуци – 100 – 300 мл /дка
От 3 до 4 приложения по време на фазите на растеж.

Ягодоплодни – 100 – 300 мл /дка
От 3 до 4 приложения по време на фазите на растеж.

СЪДЪРЖАНИЕ

Манган (Mn), разтворим във вода

3,0%

Манган (Mn), комплексиран с лигносулфонова киселина

3,0%

Цинк (Zn), разтворим във вода

4,0%

Цинк (Zn), комплексиран с лигносулфонова киселина

4,0%

pH

5-6

pH диапазони

4-9