ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Microfer Zinc

Вид: Течен тор

Туба: 1 л

Туба: 10 л

IBC: 1000 л

Microfer Zinc е течен тор, който осигурява цинк на културите и коригира дефицитите на този елемент. Цинкът е спомагателен фактор при протичането на много ключови ензимни процеси, подпомага протеиновия синтез и е от съществено значение за синтеза на ауксини от растението.

 

Може да се прилага като листно, така и чрез фертигационни системи.

Листно приложение

Пшеница – 50 – 200 мл /дка
От 2 до 3 приложения за предотвратяване на дефицит на Цинк (Zn).

Царевица – 50 – 200 мл /дка
От 2 до 3 приложения за предотвратяване на дефицит на Цинк (Zn).

Слънчоглед – 50 – 200 мл /дка
От 2 до 3 приложения за предотвратяване на дефицит на Цинк (Zn).

Рапица – 50 – 200 мл /дка
От 2 до 3 приложения за предотвратяване на дефицит на Цинк (Zn).

Овощни семкови – 100 – 300 мл /дка
От 2 до 6 приложения по време на цикъла, през 15-дневни интервали.

Овощни костилкови – 100 – 300 мл /дка
От 2 до 6 приложения по време на цикъла, през 15-дневни интервали.

Зеленчуци – 100 – 300 мл /дка
От 3 до 4 приложения по време на фазите на растеж.

Ягодоплодни – 100 – 300 мл /дка
От 3 до 4 приложения по време на фазите на растеж.

СЪДЪРЖАНИЕ

Цинк (Zn), разтворим във вода

7,5%

Цинк (Zn), комплексиран с лигносулфонова киселина

7,5%

pH

5,5

pH диапазони

3,5-7,5