Течни торове

ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Допълващи продукти за хранене

Коректор на дефицити на азот и сяра с висока концентрация. Изключително ефективен продукт, който съдържа сяра в две форми – сулфатни йони и чиста сяра.

Киселинен разтвор на азотен тор със сяра – формулация, която е базирана на смесване на моноурея и сярна киселина. 

Концентрат от аминокиселини, получени чрез хидролиза на протеини. Съдържащите се в продукта аминокиселини са във форма, която се усвоява лесно и бързо се включват в метаболизма на растенията.

Концентрат от аминокиселини, получени чрез хидролиза на протеини. Съдържащите се в продукта аминокиселини са във форма, която се усвоява лесно и бързо се включват в метаболизма на растенията.

Органичен NK тор с микроелементи, произведен от суровини с растителен произход. Торът е разрешен за използване в биологичното земеделие. Подобрява физикохимичните характеристики на почвата, повишава водозадържащата способност и благоприятства йонния обмен.